Współcześnie zabiegi chirurgiczne wykonywane w jamie ustnej mają na celu albo usunięcie ogniska chorobowego, albo wspomożenie leczenia zachowawczego, ortodontycznego czy protetycznego. Ostatnia grupa zabiegów to zabiegi rekonstrukcyjne z zastosowaniem wszczepów kostnych (implantów) i regeneracyjne przed leczeniem protetycznym i implantologicznym.

Proponowane zabiegi wspomagające leczenie kanałowe (endodontyczne):

  • Resekcja wierzchołka korzenia (odcięcie korzenia ze zmianą)
  • Resekcja wierzchołka korzenia z wyłuszczeniem torbieli
  • Resekcja wierzchołka korzenia z wyłuszczeniem torbieli
  • Hemiresekcja (odcięcie połowy zęba)
  • Radektomia (odcięcie jednego korzenia)

Inne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

  • Usuwanie zębów (ekstrakcje) : zębów zatrzymanych, zębów „mądrości”, usuwanie pozostawionych fragmentów zębów
  • duże ubytki tkanek filarów – leczenie inwazyjne
  • Usuwanie zmian błony śluzowej jamy ustnej
  • Zabiegi wspomagające leczenie ortodontyczne (podcięcie wędzidełka, odsłonięcie zębów zatrzymanych)