Leczenie ortodontyczne od A do Z

Leczenie ortodontyczne od A do Z

Leczenie Ortodontyczne polega na kontroli i zmianie rozwoju wzrastających i dojrzewających struktur zębowych tzn kości, mięśni i zębów okolicy twarzowej. Inaczej mówiąc na zmianie położenia zębów, zmianie położenia łuków zębowych i szczęk.

Możemy to osiągnąć przy pomocy licznych aparatów zarówno stałych jak i ruchomych, które ukierunkowują odpowiednie siły mięśniowe lub działają bezpośrednio na zęby. W gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym wieku zapobiegając tworzeniu się wad stosując wczesne leczenie ortodontyczne, a także leczenie wszystkich rodzajów wad zębowych, zgryzowych i kostnych. Wady zgryzu powstają z różnych przyczyn. Część z nich spowodowana jest czynnikami genetycznymi, część zaburzonym rozwojem spowodowanym czynnikami środowiska , dysfunkcjami ( nieprawidłową czynnością oddychania, połykania, żucia), parafunkcjami (Zgrzytanie zębów, ssanie palca i innych przedmiotów).

Na czym polega leczenie ortodontyczne?

Leczenie Ortodontyczne polega na:

 • zmianie położenia zębów (stłoczenia , rotacje, itp.);
 • zmianie rozwoju wzrastających i dojrzewających nieprawidłowo struktur kostnych i mięśni twarzy;
 • zmianie nieprawidłowo funkcjonującego stawu skroniowo-żuchwowego;
 • przywróceniu prawidłowej czynności odgryzania, żucia ,połykania, oddychania, mowy;
 • zapobieganiu powstania dużych deformacji zgryzowych zgryz otwarty, asymetrie twarzy, dotylnego położenia żuchwy itp.;
 • ustawianiu zębów przed leczeniem protetycznym;
 • ustawieniu zębów przy chorobach przyzębia;
 • ustawienia łuków zębowych i zębów przed zabiegami chirurgicznymi progenii , zgryzu otwartego, retrogenii itd

Inaczej mówiąc na leczeniu wad zębowych, wad zgryzu oraz wad szkieletowych za pomocą aparatów ruchomych i stałych, czynnościowych i mechanicznych różnego rodzaju.

Jakie są przyczyny powstawania wad zgryzu?

Wady zgryzu powstają z różnych przyczyn. Część z nich spowodowana jest czynnikami genetycznymi, część zaburzonym rozwojem spowodowanym czynnikami środowiska, dysfunkcjami ( nieprawidłową czynnością oddychania, połykania, żucia), parafunkcjami (zgrzytanie zębów, ssanie palca i innych przedmiotów)

Dlaczego warto leczyć się ortodontycznie?

Prawidłowe leczenie ortodontyczne poprawia:

 • uśmiech;
 • wygląd zębów;
 • rysy i proporcje twarzy;
 • takie czynności jak mowę, odgryzanie, żucie, połykanie i oddychanie;
 • prawidłową pracę stawów skroniowo-żuchwowych

Kto powinien odwiedzić ortodontę?

W gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym wieku stosując profilaktykę ( tzn. zapobiegając tworzeniu i pogłębianiu się wad) i wczesne leczenie ortodontyczne a także leczenie wszystkich rodzajów wad zębowych, zgryzowych i kostnych. Zgłaszać powinny się:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym, u których widoczna jest zmiana profilu twarzy, zmiany w zgryzie niepokojące rodziców, mające zaburzenia czynności żucia, mowy i odgryzania.
 • Dzieci i młodzież w wieku rozwojowym.
 • Dorośli aby poprawić położenie zębów, wygląd twarzy, zapobiec postępowi choroby przyzębia i utraty zębów, sprowadzić zatrzymany kieł, ustawić zęby przed protezowaniem.
 • Leczenie ortodontyczne przeprowadza się najskuteczniej u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym.

Jak wygląda pierwsza i druga wizyta u ortodonty?

Pierwsza wizyta: Konsultacyjna w celu stwierdzenia potrzeby leczenia ortodontycznego i czasu tego leczenia.

Diagnostyczna: Na pierwszej wizycie dokonuje się wtedy badań zewnątrzustnych, wewnątrzustnych, badania stawu skroniowo żuchwowego, dokonuje się manualnej analizy czynnościowej tj najogólniej mówiąc badania mięśni i zakresu ruchów żuchwy, pobiera się wyciski, wykonuje się modele diagnostyczne , zdjęcia telerentgenowskie i pantomograficzne oraz zdjęcia twarzy i jej profilu.

Druga wizyta: To przedstawienie pełnej diagnozy- określenie rodzaju wad zębowych, zgryzowych szkieletowej tzn kostnych, potrzeb zmiany profilu oraz zmian w stawach.
Czasami zachodzi potrzeba leczenia zespołowego Ortodontyczno-protetycznego, Ortodontyczno-paradontologicznego, Ortodontyczno-chirurgicznego.

Ile trwa leczenie ortodontyczne?

Długość leczenie ortodontycznego zależy od rodzaju wady zgryzu, od biologicznej reakcji organizmu pacjenta, od współpracy pacjenta z lekarzem. Średni czas leczenia wynosi 2 lata ale może to być okres znacznie krótszy lub też może się wydłużyć.

Jakich zasad należy przestrzegać podczas leczenia ortodontycznego?

Przed leczeniem ortodontycznym należy wyleczyć wszystkie ubytki próchnicowe, przeprowadzić gabinetową higienizację jamy ustnej, w razie czynnej choroby przyzębia udać się do lekarza paradontologa. W trakcie leczenia należy

 • myć zęby po każdym posiłku;
 • unikać twardych pokarmów typu marchewki, jabłka , cukierków typu toffi, gum do żucia itp.
 • zgłaszać się do gabinetu w przypadku odklejenia się zamka lub odcementowania się pierścienia;
 • kontrolować uzębienie raz na pół roku lub w przypadku jakichkolwiek dolegliwości;
 • przestrzegać zaleceń lekarza ortodonty;
 • wykonywać okresowe badania radiologiczne (zdj pantomograficzne i telerentgenowskie)

Retencja

Po okresie aktywnego leczenia następuje faza terapii retencyjnej ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wady początkowej. W trakcie długoletniej retencji istnieje możliwość pojawienia się stłoczeń w łuku dolnym związana z fizjologicznymi procesami rozwojowymi u osób rosnących i procesami inwolucyjnymi u osób dorosłych. Koszt leczenia retencyjnego zostaje określona na wizycie poprzedzającej demontaż aparatu.