Dr Anna Kukulska

Stomatolog ogólny / dziecięcy

Dr Anna Kukulska tytuł lekarza dentysty uzyskała na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 2010 roku. W latach 2005 – 2010 była nagrodzona stypendium naukowym. W trakcie studiów działała w naukowym kole ortodontycznym. W 2009 roku zdobyła drugie miejsce w międzynarodowej konferencji naukowej studentów i młodych lekarzy, za pracę naukową „Złota proporcja w ocenie rysów twarzy”. Od początku pracy poszerza swoją wiedzę w dziedzinie protetyki, endodoncji mikroskopowej oraz stomatologii zachowawczej, uczestnicząc w licznych kursach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych.

Aktualnie studentka podyplomowych studiów Master of Endodontics King’s College London.