Dr. Anna Kukulska

Všeobecný / detský zubný lekár

Dr. Anna Kukulska získala diplom zubnej lekárky na Sliezskej lekárskej univerzite v roku 2010. V rokoch 2005 až 2010 získala štipendium na výskum. Počas štúdia bola aktívna vo vedeckom ortodontickom kruhu. V roku 2009 získala druhé miesto na medzinárodnej vedeckej konferencii študentov a mladých lekárov za vedeckú prácu "Zlatá proporcia pri hodnotení čŕt tváre". Od začiatku svojej práce si rozširovala vedomosti v oblasti protetiky, mikroskopickej endodoncie a záchovnej stomatológie účasťou na mnohých kurzoch a sympóziách doma i v zahraničí.

V súčasnosti je postgraduálnym študentom magisterského štúdia endodoncie na King's College London.