Predpisy

Domov / Predpisy

Dôležité: naša webová stránka používa súbory cookie.

Informácie uložené vo forme súborov cookie používame len na prevádzku tzv. mechanizmu relácie používateľa, ktorý umožňuje používanie interaktívneho panela pacienta a online registračných formalít, pričom používateľ sa prihlási raz na základe svojich prihlasovacích údajov. Súbory cookie nepoužívame na zhromažďovanie štatistických alebo reklamných údajov, a už vôbec nie na zdieľanie takýchto informácií s tretími stranami. Je možné zmeniť nastavenia vášho softvéru na prístup na internet (prehliadača) týkajúce sa politiky ukladania súborov cookie. Používanie našej webovej lokality bez zmeny nastavení súborov cookie znamená, že súbory cookie budú uložené vo vašom zariadení. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Na ochranu súkromia používateľov našich webových stránok kladieme veľký dôraz. Nižšie uverejňujeme dokument, v ktorom vysvetľujeme, ako spoločnosť Medical - Dent zhromažďuje, spracováva a používa informácie o používateľoch webovej stránky

 Spracovanie osobných údajov používateľov našich webových stránok

(1) Údaje týkajúce sa používateľov našej webovej stránky spracúva spoločnosť / prevádzkareň Czech - Pol Ltd t/as Medical - Dent, 353 High Street, West Bromwich, B70 9QG, ďalej len Kabinet, ktorý je vo vzťahu k osobným údajom používateľov prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov.

2. Zhromaždené údaje sa spracúvajú v súlade s rozsahom povolenia udeleného používateľom na základe jeho činnosti v rámci používania webovej stránky Kabinetu alebo na základe iných predpokladov povolených zákonom, ktoré legalizujú spracúvanie údajov, najmä na účely objednávania služieb poskytovaných Kabinetom, v súlade s požiadavkami poľského práva, a najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997.

(3) Webové stránky kabinetu nezhromažďujú údaje používateľov automaticky, pretože sa tak deje vždy na základe vhodných a cielených činností používateľov, najmä činností súvisiacich s procesom objednávania služieb poskytovaných kabinetom.

4 Ochrana osobných údajov je zabezpečená vo fáze prenosu prostredníctvom 128-bitového bezpečnostného protokolu SSL, ktorý zabezpečuje šifrovanie prenosu údajov.

(5) Pokiaľ si to prevádzka registračného softvéru vyžaduje, môže Kabinet ako správca osobných údajov používateľov našich webových stránok zmluvne poveriť spracovaním týchto údajov iné subjekty podľa článku 31 zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997.

(6) Na využívanie online registračnej služby poskytovanej kabinetom je používateľ povinný podať príslušnú žiadosť vyplnením registračného formulára. Formulár obsahuje niekoľko polí, okrem iného údaje umožňujúce identifikáciu objednávateľa (osobné údaje), pričom niektoré z nich, označené ako povinné informácie, je potrebné vyplniť povinne.

7 Každému používateľovi, ktorý vyplní formulár a poskytne kabinetu svoje osobné údaje, kabinet umožní prístup k jeho údajom s cieľom ich overenia, úpravy alebo vymazania.

Kabinet neposkytne, nepredá ani nepožičia získané osobné údaje iným osobám alebo inštitúciám, s výnimkou žiadosti používateľa, s jeho výslovným súhlasom alebo na žiadosť štátnych orgánov oprávnených na základe zákona a ich konania.

Zásady uchovávania súborov cookie

V súvislosti s poskytovaním obsahu webových stránok využíva Kabinet mechanizmy tzv. cookies, t. j. informácie generované servermi používanými Kabinetom na zariadení koncového používateľa, ktoré môžu byť opätovne načítané tými istými servermi pri každom pripojení z tohto koncového zariadenia, ako aj Kabinet môže využívať iné technológie s funkciami podobnými alebo rovnakými ako mechanizmy cookies.

(2) V tomto dokumente opisujúcom zásady ochrany osobných údajov sa informácie o mechanizme súborov cookie vzťahujú aj na iné podobné technológie používané na našich webových stránkach.

(3) Súbory cookie (tzv. "cookies") sú IT údaje (textové súbory), ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie používateľa webovej stránky kabinetu. Vo všeobecnosti obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas, kedy sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečný identifikátor.

4 Súbory cookie sa zvyčajne používajú na:

- prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania týchto webových stránok, najmä tieto súbory umožňujú rozpoznanie zariadenia používateľa webovej stránky a vhodné zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám
- vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako návštevníci používajú webovú stránku, s cieľom zlepšiť jej štruktúru a obsah.
- udržiavanie relácie používateľa na webovej stránke, aby používateľ nemusel na každej podstránke webovej stránky znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje, a v prípade objednávkových formulárov je možné rozdeliť proces objednávky na menšie kroky rozložené na niekoľkých podstránkach
- poskytovať používateľom reklamný obsah, ktorý je relevantnejší pre ich záujmy.

5 Na webovej stránke poskytovanej Úradom vlády môžeme používať nasledujúce typy súborov cookie:
- umožniť používanie služieb dostupných na webovej lokalite, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na webovej lokalite.
- na bezpečnostné účely, napr. na zistenie zneužitia overovania na stránke.
- umožnenie zhromažďovania informácií o používaní webovej stránky.
- zapamätať si zvolené nastavenia a údaje vo formulári objednávky

(6) Vo väčšine prípadov softvér na používanie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo sa zakaždým informuje o ich uložení v zariadení používateľa webovej stránky. Podrobné informácie o tom, ako zaobchádzať so súbormi cookie, sú k dispozícii v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).

(7) Ak nezmeníte nastavenia súborov cookie, znamená to, že súbory cookie budú uložené v koncovom zariadení používateľa, a preto bude mať webová stránka kabinetu prístup k týmto informáciám pri ďalšej návšteve používateľa.

(8) Vypnutie súborov cookie môže spôsobiť ťažkosti pri používaní niektorých služieb na webovej stránke kabinetu, najmä pri online rezerváciách. Vypnutie možnosti akceptovať súbory cookie však nemá za následok nemožnosť prezerať obsah webových stránok kabinetu.

9 Súbory cookie môžu byť umiestnené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky kabinetu a následne použité partnermi kabinetu, ale len v rámci poskytovania softvérových služieb vo forme služby, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita služieb.

Kontakt

Ak majú používatelia akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov opísaných v tomto dokumente, ako ich uplatňuje kabinet, ako aj na uplatnenie práv uvedených v ods. 1.7., kontaktujte nás e-mailom na adrese info@medical-dent.co.uk

sk_SKSlovak
Zavolajte teraz