Dr Bogusław Gofroń
Stomatolog Leczenie w zakresie Ortodoncji

Dr Bogusław Gofroń

Dr Boguslaw Gofron ukończył studia na Wydziale Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002, uzyskując dyplom Lekarza Stomatologa. Od 2015 jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Ortodontycznego.