Регламенти

Начало / Регламенти

Важно: нашият уебсайт използва "бисквитки".

Използваме информацията, съхранявана под формата на "бисквитки", само за да използваме така наречения механизъм на потребителската сесия, който позволява използването на интерактивния панел за пациенти и формалностите за онлайн регистрация, като потребителят влиза веднъж въз основа на своите идентификационни данни. Не използваме "бисквитки" за събиране на статистически или рекламни данни, още по-малко за споделяне на такава информация с трети страни. Възможно е да промените настройките на вашия софтуер за достъп до интернет (браузър) по отношение на политиката за съхранение на бисквитки. Използването на нашия уебсайт без промяна на настройките за "бисквитки" означава, че "бисквитките" ще бъдат съхранени на Вашето устройство. Можете да намерите повече информация в нашата Политика за поверителност.

Политика за поверителност

Отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на потребителите на нашия уебсайт. По-долу публикуваме документ, който обяснява как Медикъл - Дент събира, обработва и използва информация за потребителите на уебсайта.

 Обработка на лични данни на потребителите на нашите уебсайтове

(1) Данните, отнасящи се до потребителите на нашия уебсайт, се обработват от дружеството/предприятието "Чех - Пол" ЕООД т/ас "Медикъл - Дент", 353 High Street, West Bromwich, B70 9QG, наричано по-нататък "Кабинетът", който по отношение на личните данни на потребителите е администратор на лични данни по смисъла на Закона от 29 август 1997 г. за защита на личните данни.

2.Събраните данни се обработват в съответствие с обхвата на разрешението, дадено от потребителя въз основа на неговите дейности в рамките на използването на уебсайта на Кабинета, или въз основа на други предпоставки, разрешени от закона, които легализират обработката на данни, главно с цел поръчка на услугите, предоставяни от Кабинета, в съответствие с изискванията на полското законодателство, и по-специално в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г.

(3) Уебсайтовете на Кабинета не събират автоматично данни на потребителите, тъй като това винаги се прави след подходящи и целенасочени действия от страна на потребителите, по-специално действия, свързани с процеса на поръчка на услугите, предоставяни от Кабинета.

4 Защитата на личните данни се осигурява на етапа на предаване чрез 128-битов протокол за сигурност SSL, който гарантира криптиране на предаването на данните.

(5) Доколкото работата на софтуера за регистрация го изисква, Кабинетът, в качеството си на администратор на личните данни на потребителите на нашите уебсайтове, може да възложи с договор обработката на тези данни на други лица съгласно член 31 от Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г.

(6) За да използва предоставяната от кабинета услуга за онлайн регистрация, потребителят трябва да подаде съответното заявление, като попълни регистрационен формуляр. Формулярът съдържа редица полета, включващи, наред с другото, данни, позволяващи идентифицирането на поръчващия (лични данни), като е задължително да се попълнят някои от тях, посочени като задължителна информация.

7 Всеки потребител, който попълва формуляра и предоставя на Кабинета своите лични данни, Кабинетът разрешава достъп до неговите данни, за да ги провери, промени или изтрие.

Кабинетът няма да предава, продава или дава под наем събраните лични данни на други лица или институции, освен по искане на потребителя, с неговото изрично съгласие или по искане на оправомощени от закона държавни органи и техните производства.

Политика за запазване на бисквитки

Във връзка с предоставянето на съдържанието на уебсайтовете, Кабинетът използва механизмите на т.нар. бисквитки, т.е. информация, генерирана от сървърите, използвани от Кабинета, на устройството на крайния потребител, която може да бъде прочетена от същите сървъри при всяко свързване от това крайно устройство, както и Кабинетът може да използва други технологии с функции, подобни или идентични с тези на механизма на бисквитките.

(2) В този документ, описващ политиката за поверителност, информацията за механизма на бисквитките се отнася и за други подобни технологии, използвани на нашите уебсайтове.

(3) Бисквитките (т.нар. "бисквитки") са ИТ данни (текстови файлове), които се съхраняват на крайното устройство на потребителя на уебсайта на кабинета. Обикновено те съдържат името на домейна на уебсайта, от който произхождат, времето, през което се съхраняват на крайното устройство, и уникален идентификатор.

4 Бисквитките обикновено се използват за:

- адаптиране на съдържанието на уебсайтовете към предпочитанията на потребителя и оптимизиране на използването на тези уебсайтове, по-специално тези файлове позволяват разпознаване на устройството на потребителя на уебсайта и подходящо показване на уебсайта, адаптирано към неговите индивидуални нужди
- изготвяне на статистически данни, които ни помагат да разберем как посетителите използват уебсайта, с цел подобряване на структурата и съдържанието на уебсайта.
- поддържане на потребителска сесия на уебсайта, така че да не се налага потребителят да въвежда отново своите идентификационни данни на всяка подстраница на уебсайта, а в случай на формуляри за поръчка е възможно процесът на поръчка да бъде разделен на по-малки стъпки, разпределени в няколко подстраници.
- предоставяне на потребителите на рекламно съдържание, което е по-подходящо за техните интереси.

5 Възможно е да използваме следните видове "бисквитки" на уебсайта, предоставен от Службата на кабинета:
- позволяване на използването на услугите, налични на уебсайта, например бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване на уебсайта.
- за целите на сигурността, например за откриване на злоупотреба с удостоверяване на автентичността в сайта.
- събиране на информация за използването на уебсайта.
- за запомняне на избраните от вас настройки и въведените от вас данни във формуляра за поръчка.

(6) В повечето случаи софтуерът за използване на уебсайтове (уеб браузър) по подразбиране позволява съхраняването на "бисквитки" на крайното устройство на потребителя. Потребителите на уебсайта могат да променят настройките си за бисквитките по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да се блокира автоматичната обработка на бисквитките в настройките на уеб браузъра или да се информира за тяхното поставяне в устройството на потребителя на уебсайта всеки път. Подробна информация за начина на работа с "бисквитките" е налична в настройките на вашия софтуер (уеб браузър).

(7) Ако не промените настройките на "бисквитките", това означава, че "бисквитките" ще бъдат поставени на крайното устройство на потребителя и следователно уебсайтът на кабинета ще може да получи достъп до тази информация при следващото посещение на потребителя.

(8) Деактивирането на "бисквитките" може да доведе до затруднения при използването на някои услуги на уебсайта на кабинета, особено при онлайн резервации. Деактивирането на опцията за приемане на "бисквитки" обаче не води до невъзможност за разглеждане на съдържанието на уебсайтовете на Кабинета.

9 Бисквитките могат да бъдат поставени на крайното устройство на потребителя на уебсайта на Кабинета и след това да бъдат използвани от партньорите на Кабинета, но само в рамките на предоставянето на софтуерни услуги под формата на услуга, за да се осигури най-високо качество на услугата.

Свържете се с

Ако потребителите имат въпроси относно Политиката за поверителност, описана в настоящия документ, прилагана от Кабинета, както и за да упражнят правата, посочени в ал. 1.7., моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес info@medical-dent.co.uk

bg_BGBulgarian
Обадете се сега