Dr. Kamila Szuberska

Všeobecný / detský zubný lekár
Dr. Kamila Szuberska - zubná lekárka UK

Zubná lekárka Kamila Szuberska je absolventkou Lekárskej univerzity v Poznani, kde ukončila štúdium medicíny v roku 2001. Odvtedy nepretržite pracuje ako zubná lekárka. Veľa času venuje aj zdokonaľovaniu svojich zručností účasťou na tematických školeniach a kurzoch, čím si neustále rozširuje svoje vedomosti, ktoré uplatňuje vo svojej každodennej praxi a plní tak sny svojich pacientov o krásnom úsmeve.

Zubná lekárka Kamila Szuberska poskytuje komplexnú stomatologickú starostlivosť v týchto oblastiach: konzervatívne zubné lekárstvo, enodoncia, pedodoncia, protetika, parodontológia.