Czym jest leczenie ortodontyczne? Leczenie Ortodontyczne polega na kontroli i zmianie rozwoju wzrastających i dojrzewających struktur zębowych tzn kości, mięśni i zębów okolicy twarzowej. Inaczej mówiąc na zmianie położenia zębów, zmianie położenia łuków zębowych i szczęk. Możemy to osiągnąć przy pomocy licznych aparatów zarówno stałych jak i ruchomych, które ukierunkowują odpowiednie siły mięśniowe lub działają bezpośrednio na zęby. W gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym wieku zapobiegając tworzeniu się wad stosując wczesne leczenie ortodontyczne a także leczenie wszystkich rodzajów wad zębowych, zgryzowych i kostnych. Wady zgryzu powstają z różnych przyczyn. Część z nich spowodowana jest czynnikami genetycznymi, część zaburzonym rozwojem spowodowanym czynnikami środowiska , dysfunkcjami ( nieprawidłową czynnością oddychania, połykania, żucia), parafunkcjami (Zgrzytanie zębów, ssanie palca i innych przedmiotów)

 • Czym jest leczenie ortodontyczne?

  Leczenie Ortodontyczne polega na kontroli i zmianie rozwoju wzrastających i dojrzewających struktur zębowych tzn kości, mięśni i zębów okolicy twarzowej. Inaczej mówiąc na zmianie położenia zębów, zmianie położenia łuków zębowych i szczęk. Możemy to osiągnąć przy pomocy licznych aparatów zarówno stałych jak i ruchomych, które ukierunkowują odpowiednie siły mięśniowe lub działają bezpośrednio na zęby.
  W gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym wieku zapobiegając tworzeniu się wad stosując wczesne leczenie ortodontyczne a także leczenie wszystkich rodzajów wad zębowych, zgryzowych i kostnych.
  Wady zgryzu powstają z różnych przyczyn. Część z nich spowodowana jest czynnikami genetycznymi, część zaburzonym rozwojem spowodowanym czynnikami środowiska , dysfunkcjami ( nieprawidłową czynnością oddychania, połykania, żucia), parafunkcjami (Zgrzytanie zębów, ssanie palca i innych przedmiotów)

 • Na czym polega leczenie ortodontyczne.

  Leczenie Ortodontyczne polega na:

  • zmianie położenia zębów (stłoczenia , rotacje, itp.)
  • zmianie rozwoju wzrastających i dojrzewających nieprawidłowo struktur kostnych i mięśni twarzy
  • zmianie nieprawidłowo funkcjonującego stawu skroniowo-żuchwowego
  • przywróceniu prawidłowej czynności odgryzania, żucia ,połykania, oddychania, mowy
  • zapobieganiu powstania dużych deformacji zgryzowych zgryz otwarty, asymetrie twarzy, dotylnego położenia żuchwy itp.
  • ustawianiu zębów przed leczeniem protetycznym
  • ustawieniu zębów przy chorobach przyzębia
  • ustawienia łuków zębowych i zębów przed zabiegami chirurgicznymi progenii , zgryzu otwartego, retrogenii itd
  Inaczej mówiąc na leczeniu wad zębowych, wad zgryzu oraz wad szkieletowych za pomocą aparatów ruchomych i stałych, czynnościowych i mechanicznych różnego rodzaju

 • Przyczyny powstawania wad

  Wady zgryzu powstają z różnych przyczyn. Część z nich spowodowana jest czynnikami genetycznymi, część zaburzonym rozwojem spowodowanym czynnikami środowiska , dysfunkcjami ( nieprawidłową czynnością oddychania, połykania, żucia), parafunkcjami (Zgrzytanie zębów, ssanie palca i innych przedmiotów)

 • Dlaczego warto leczyć się ortodontycznie?

  Prawidłowe leczenie ortodontyczne poprawia:

  • uśmiech
  • wygląd zębów
  • rysy i proporcje twarzy
  • takie czynności jak mowe, odgryzanie, żucie, połykanie i oddychanie
  • prawidłową pracę stawów skroniowo-żuchwowych
 • Kto powinien odwiedzić ortodontę?

  W gabinecie zajmujemy się pacjentami w każdym wieku stosując profilaktykę ( tzn. zapobiegając tworzeniu i pogłębianiu się wad) i wczesne leczenie ortodontyczne a także leczenie wszystkich rodzajów wad zębowych, zgryzowych i kostnych.
  Zgłaszać powinny się:
  Dzieci w wieku przedszkolnym, u których widoczna jest zmiana profilu twarzy, zmiany w zgryzie niepokojące rodziców, mające zaburzenia czynności żucia, mowy i odgryzania.
  Dzieci i młodzież w wieku rozwojowym.
  Dorośli aby poprawić położenie zębów, wygląd twarzy, zapobiec postępowi choroby przyzębia i utraty zębów, sprowadzić zatrzymany kieł, ustawić zęby przed protezowaniem.
  Leczenie ortodontyczne przeprowadza się najskuteczniej u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym.

 • Pierwsza i druga wizyta

  Pierwsza wizyta:
  Konsultacyjna w celu stwierdzenia potrzeby leczenia ortodontycznego i czasu tego leczenia.

  Diagnostyczna
  Na pierwszej wizycie dokonuje się wtedy badań zewnątrzustnych, wewnątrzustnych, badania stawu skroniowo żuchwowego, dokonuje się manualnej analizy czynnościowej tj najogólniej mówiąc badania mięśni i zakresu ruchów żuchwy, pobiera się wyciski, wykonuje się modele diagnostyczne , zdjęcia telerentgenowskie i pantomograficzne oraz zdjęcia twarzy i jej profilu.

  Druga wizyta
  To przedstawienie pełnej diagnozy- określenie rodzaju wad zębowych, zgryzowych szkieletowej tzn kostnych, potrzeb zmiany profilu oraz zmian w stawach.
  Czasami zachodzi potrzeba leczenia zespołowego
  Ortodontyczno-protetycznego
  Ortodontyczno-paradontologicznego
  Ortodontyczno-chirurgicznego

 • Czas trwania leczenia ortodontycznego?

  Długość leczenie ortodontycznego zależy od rodzaju wady zgryzu, od biologicznej reakcji organizmu pacjenta, od współpracy pacjenta z lekarzem .
  Średni czas leczenia wynosi 2 lata ale może to być okres znacznie krótszy lub też może się wydłużyć.

 • Jakich zasad należy przestrzegać?

  Przed leczeniem ortodontycznym należy wyleczyć wszystkie ubytki próchnicowe, przeprowadzić gabinetową higienizację jamy ustnej, w razie czynnej choroby przyzębia udać się do lekarza paradontologa.
  W trakcie leczenia należy

  • myć zęby po każdym posiłku
  • unikać twardych pokarmów typu marchewki, jabłka , cukierków typu toffi, gum do żucia itp.
  • zgłaszać się do gabinetu w przypadku odklejenia się zamka lub odcementowania się pierścienia
  • kontrolować uzębienie raz na pół roku lub w przypadku jakichkolwiek dolegliwości
  • przestrzegać zaleceń lekarza ortodonty
  • wykonywać okresowe badania radiologiczne (zdj pantomograficzne i telerentgenowskie)
 • Retencja

  Po okresie aktywnego leczenia następuje faza terapii retencyjnej ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wady początkowej. W trakcie długoletniej retencji istnieje możliwość pojawienia się stłoczeń w łuku dolnym związana z fizjologicznymi procesami rozwojowymi u osób rosnących i procesami inwolucyjnymi u osób dorosłych. Koszt leczenia retencyjnego zostaje określona na wizycie poprzedzającej demontaż aparatu.