Д-р Marta Hermaniuk ( Wasiluk )

Общ/педиатричен зъболекар
Д-р Марта Василук Общ/педиатричен зъболекар

Зъболекар Marta Hermaniuk ( Wasiluk ) - завършва Медицинския университет в Бялисток. В ежедневната си практика се занимава с консервативна стоматология, ендодонтия, естетична стоматология, протезиране: фасети, коронки, мостове. Предизвикателствата на денталната хирургия й носят най-голямо удовлетворение.

Тя набляга на индивидуалния подход към всеки пациент. В работата си тя се вслушва в нуждите на своите пациенти и заедно с тях създава нова усмивка, която в днешно време означава подобряване на имиджа и съответно подобряване на качеството на живот. При приемането на пациенти тя е вярна на принципа ,"да се отнасяте към болния така, сякаш сами искате да бъдете лекувани.„.

Тя непрекъснато повишава квалификацията си, като редовно посещава курсове за обучение в Обединеното кралство и в чужбина.